MVDr. Dominika Švehlová
Pro zdraví a pohodu koní

Veterinární služby

Z nedostatku času a kvůli jinému pracovnímu vytížení dojíždím za pacienty v terénu jen výjimečně. Lze se však domluvit na následující úkony:

  • parazitologické vyšetření trusu kvalitativní i kvantitativní (tedy počet vajíček na gram trusu, nutné pro správné vyhodnocení účinnosti antiparazitárních přípravků),
  • mikrobiologické a mykologické vyšetření biologických vzorků (kůže apod.),
  • vyšetření pohybového aparátu včetně kopyt,
  • posouzení sedel, podkování, práce s koněm,
  • vypracování plánů rekonvalescence koní po zranění a nemocech, rekondiční cviky, pohybová terapie,
  • vypracování očkovacích a odčervovacích plánů na míru,
  • úpravy ustájení a životního prostředí koně pro zlepšení jejich zdraví (zdravá kopyta, dýchání, trávení, psychické problémy apod.).
Pro vypracování uvedených plánů a doporučení musím koně a jeho životní prostředi vidět na vlastní oči, znát dobře jeho anamnézu, vyšetřit si ho osobně, a  znát případné postupy a závěry jeho předchozích terapiíí a ošetření. Konzultace prostřednictvím telefonu nebo e-mailu či FB neposkytuji!

Dornova metoda, Equine Touch, tejpy...

V rámci sbírání praktických zkušeností nabízím ošetření koní Dornovou metodou, metodou Equine Touch a baňkováním. Samozřejmostí je posouzení celkového stavu koně včetně kopyt a jeho pohybu, posouzení sedla, a následné doporučení další práce a cvičení.

Nejsem doporučený terapeut Dornovy metody ani Equine Touch a zatím se v obou metodách pouze vzdělávám a zdokonaluji jejich praktické provedení, proto toto ošetření neúčtuji, provádím ho zdarma. Účtuji si pouze cestu a případné další služby.

Tejpování koní jako podpora předchozího fyzioterapeutického ošetření, lymfatické tejpy, ošetření jizev, podpora svalové činnosti v rehabilitaci i tréninku.

0

 .