MVDr. Dominika Švehlová
Pro zdraví a pohodu koní

Rádi byste uspořádali seminář o koních?

Není problém! Domluvíme se a vytvoříme spolu seminář "vám na míru".

Ráda k vám přijedu a podělím se s vámi teoreticky i prakticky o své poznatky i dovednosti v oblasti veteriny, péče o koně, výcviku či jezdectví. Zkuste si jen dopředu trochu promyslet, o čem má seminář být a jak zhruba by měl vypadat, aby byl pro vás co největším přínosem.

Jaká témata?

Výběr tématu je vždy na vás, můžeme dokonce i nakombinovat více témat najednou. Jen počítejte s tím, že příliš mnoho témat nezvládneme časově. Zde jsou tipy na to, o čem mohou semináře být, byť fantazii (a vašim zájmům a potřebám) se meze nekladou.

 • "veterinární minimum" - jak poznat nemocného koně, provést základní vyšetření jeho životních funkcí a posoudit naléhavost jeho stavu, kdy volat veterináře a jak s ním komunikovat, co od něho očekávat, ale také kdy a jak provést první pomoc u nejčastějších akutních problémů (úrazy, rány, kolika, černé močení apod.);
 • onemocnění pohybového aparátu koní - jak poznat a vyšetřit kulhajícího koně, jak provést první pomoc v případě postižení končetin(y), nejčastější nemoci končetin a hřbetu koní (onemocnění kloubů, šlach, svalů a kostí), jejich příčiny, příznaky, léčba a hlavně prevence, základy rehabilitace koně po zranění/onemocnění;
 • koňská kopyta - základy anatomie a funkce kopyt, rozpoznání korektního tvaru i deformit, nemoci kopyt, jejich rozpoznání, léčba a prevence, vliv kopyt na zdraví koně a jeho výkon, správná péče o kopyta v souvislosti s ustájením, chovem a ježděním, základy úprav bosých kopyt;
 • prevence v chovech koní - základy očkování, kontroly vnitřních i vnějších parazitů včetně vypracování preventivních plánů, péče o chrup a kopyta, zoohygiena ustájení, krmení, boj proti hlodavcům, infekční nemoci koní u nás a jak se proti nim bránit, veterinární opatření při přepravě, na akcích;
 • dýchací problémy u koní - neinfekční i infekční nemoci, jejich příčiny, příznaky, diagnostika, léčba, jak těmto problémům předcházet pomoci úpravy životního prostředí, krmení, medikace, bylinek;
 • zdravá výživa a krmení koní - pochopení anatomie a fyziologie trávení, posouzení výživného stavu a jeho sledování, krmiva pro koně a jejich vlastnosti, specifika krmení různých kategorií koní, krmné doplňky, napájení koní;
 • zdravý výcvik a trénink koní - základní principy biomechaniky a sportovní fyziologie, jak koně trénovat, jak ho nadýchat, nasvalit, korektní práce na jízdárně a gymnastická průprava koně jakékoli disciplíny včetně práce na ruce a lonžování;
 • základy laické fyzioterapie koní - posouzení tělesné stavby a funkčnosti pohybu koní na volno i pod sedlem, základy fyzikální terapie (léčba chladem, teplem, magnetoterapie aj.), základní manuální techniky včetně mobilizace kloubů, protahování, masáží, základy pohybové terapie včetně práce na zlepšení rovnováhy, koordinace, svalové síly a výdrže, příprava koně na sportovní výkon, ošetření po výkonu, rehabilitace.
V případě vhodných podmínek se lze domluvit i na workshopech, tedy prakticky zaměřených seminářích na následující témata:
 • parazitologické vyšetření trusu,
 • fyzioterapie koní - manuální techniky, protahování, cvičení s koňmi,
 • posuzování exteriéru a pohybu koní včetně kopyt,
 • první pomoc, vyšetření koně a obvazové techniky,
 • zdravé lonžování a práce ze země.

Seminář, přednáška nebo workshop?

Seminář je komplexní vzdělávací akce, kde se kombinuje teorie formou přednášky s praktickým procvičením nových znalostí přímo na koních. V teoretické části doprovázím výklad promítáním digitální prezentace se spoustou fotografií, nákresů i videí. Účastníci průběžně zpracovávají dílčí úkoly, prezentují vlastní názory, mohou diskutovat a rozvíjet probíraná témata. V praktické části si účastníci vše zkoušejí v malých skupinkách na místních koních.

Seriál seminářů se skládá z několika jednodenních nebo víkendových seminářů, obvykle tří nebo čtyř, které se konají během několika měsíců a volně na sebe navazují. Cílem je komplexnější vzdělání účastníků. Po posluchačích se vyžaduje, aby se zúčastnili většiny seminářů.

Přednáška je teoretická prezentace na zvolené téma trvající jednu nebo více hodin s různou mírou aktivity posluchačů.

Workshop spočívá v praktickém procvičování dovedností na zvolené téma. Začíná krátkým teoretickým úvodem, posluchači pak pracují samostatně pod mým dohledem, obvykle v malých skupinkách, aby si mohli vzájemně pomáhat.

Jak dlouho seminář trvá?

Obvykle se domlouvám na jednodenní seminář, který začíná ráno okolo 9. hodiny a končí dle zájmu a případných diskusí mezi 5. a 6. hodinou.

Není problém uspořádat seminář víkendový, kdy bude více času na hlubší probrání tématu a samozřejmě bude více prostoru i pro praktické procvičování naučených dovedností.

Přednáška obvykle trvá hodinu a půl, ale lze se domluvit i na jiné časové rozmezí.

Kolik lidí se může zúčastnit?

Minimální počet účastníků bude záležet na vás a na tom, kolik je jeden účastník ochoten zaplatit. Můžu pořádat akci klidně pro jediného člověka :-)

Maximální počet účastníků závisí na typu akce: u přednášky není počet posluchačů nijak omezen, pokud však budeme provádět i praktickou výuku na koních, myslete na to, že není dobré, aby se u jednoho zvířete vystřídalo mnoho lidí. Obvykle je vhodné mít 2-3 (maximálně 4) lidi na jednoho koně. Ideální počet pro mě je maximálně 20 lidí, abych se jim během praxe mohla dostatečně věnovat.

Co bude potřeba zajistit z vaší strany?

Pro teoretické části potřebuji dostatečně prostornou místnost s možností promítat z dataprojektoru (plátno, plachta, světlá stěna). Myslete na to, že přílišné světlo znemožní dobře vidět promítané fotografie a videa, proto je vhodné mít možnost zatemnit okna. Dataprojektor i notebook můžu mít svůj. Pro posluchače je příjemné, když dostanou pracovní texty, do kterých si mohou dělat poznámky. Tyto texty pošlu týden před akcí pořadateli jako soubor PDF, aby ho mohl posluchačům vytisknout. Popřípadě za poplatek donesu už vytištěné texty.

Pro praktickou část budu potřebovat většinou dostatek hodných koní, kterým nevadí manipulace cizími lidmi. Koně by měli být blízko místa, kde probíhá teoretická část. Pro případ nepříznivého počasí je třeba mít zajištěné chráněné prostory (hala, prostorná stáj apod.). Veškerý materiál a pomůcky si přivezu svoje. Posluchači budou mít vhodné oblečení přiměřené aktuálnímu počasí a pevnou obuv.

Kdo se může zúčastnit?

Kdokoli. Semináře jsou cílené pro laickou veřejnost a po svých účastnících nevyžaduji žádné předchozí znalosti problematiky. V případě zájmu lze uspořádat seminář i pro odbornou veřejnost; v tom případě je třeba mě informovat, abych přizpůsobila obsah i formu. Většinou jsou mé akce určené pro dospělé lidi. Jsem ale schopná sestavit semináře pro specifické věkové kategorie, například středoškolské studenty či dokonce žáky základních škol.

Dostanou účastníci nějaký certifikát?

Každý účastník dostane osvědčení o účasti na semináři. To může být užitečným obohacením jeho CV, avšak neopravňuje ho k provádění žádných specifických úkonů, které jsou vázané na akreditované vzdělání (např. úprava kopyt, diagnostika a léčba nemocí, injekční aplikace léčiv, léčebná fyzioterapie apod.).

Kolik bude seminář stát?

Cenu pro jednotlivé účastníky vždy určuje organizátor. Ten také zajišťuje (platí) učební prostory, případně půjčení koní, občerstvení, ubytování. Mě náleží předem dohodnutý honorář a proplacení cestovného, bez ohledu na počet účastníků. Ceny uvádím v korunách, ale lze se domluvit i na platbě v eurech dle aktuálního kurzu. Honorář může být placen v hotovosti i fakturou. Na případné záloze se domluvíme individuálně.

Nové ceny pro semináře domluvené od 1. 1. 2023:

Jednodenní seminář (cca 8 hodin, pouze teorie + příprava a administrace) ... 10000,- Kč

Jednodenní seminář (cca 8 hodin, teorie i praxe + příprava a administrace) ... 12000,- Kč

Půldenní workshop (cca 4 hodiny převážně praxe + příprava a administrace) ... 6000,- Kč

Cestovné (počítám zaokrouhleně podle plánovače tras z Rychnova na Moravě, okr. Svitavy) ... 7,- Kč/km při současných cenách benzinu

Tištěné materiály (skripta + osvědčení o účasti) ... 50,- /osobu 

V případě speciálních požadavků se na ceně domluvíme individuálně (delší nebo kratší akce, tištění textů, slovenská dálniční známka, zvláštní výukový materiál aj.).