MVDr. Dominika Švehlová
Pro zdraví a pohodu koní

Psaní článků na zakázku

Pro váš časopis, noviny, věstník, webovou stránku apod. napíšu původní článek o koních, jiných zvířatech nebo veterině. Může se jednat o text odborný nebo populárně naučný, který bude určený pro chovatele, laiky či dokonce děti. Může to být i úvaha, fejeton nebo povídka, recenze knihy aj. Témata jsou různorodá, například:

  • veterinární problematika koní a jiných domácích zvířat,
  • jezdectví,
  • výcvik a trénink jezdce a koně,
  • chov a péče o koně a jiná domácí zvířata,
  • biologie, zoologie,
  • anatomie, fyziologie, etologie koní a jiných domácích zvířat,
  • život s koňmi apod.

Články psané ve Wordu na vaše přání doplním o fotky, kresby, schémata či tabulky nebo grafy.

Honorář je na domluvě dle konkrétních požadavků, rozsahu, odbornosti, úprav a obrazového materiálu.

Reference

Jsem dlouhodobým přispěvatelem do časopisů Jezdectví a Fauna, na internetový portál Equichannel.cz, celou řadu článků jsem napsala i pro časopisy Svět koní a Zemědělec.

Ve spolupráci s Českou televizí, pořadem Chcete mě, jsem provázela diváky seriálem o koních. Na jeho psanou podobu se můžete podívat na stránce ČT.

Příklady mé autorské práce najdete v sekci Články.