Veterinární ošetření, fyzioterapie, manuální techniky

Kromě běžné veterinární terapie nabízím ošetření koní pomoci manuálních technik - Dornovou metodou, metodou Equine Touch, fasciálními technikami, kraniosakrální osteopatií, baňkováním a tejpováním. Samozřejmostí je posouzení celkového stavu koně včetně kopyt a jeho pohybu, posouzení sedla, a následné doporučení další práce, rehabilitace a cvičení.

Dornova metoda

Nabízím ošetření koní a psů Dornovou metodou.

Jedná se o celostní nediagnostickou metodu, která pracuje s klouby a fasciemi. Jemným a zvířeti příjemným způsobem napravuje postavení jednotlivých kloubů a uvolňuje stažené fascie.

Dornova metoda je vhodná pro zvířata s ortopedickými či neurologickými problémy, po úrazu nebo v době rekonvalescnce. Narovnává koně křivé pod jezdcem, uvolňuje ztuhlá a opotřebovaná zvířata. Je ale vhodná i jako preventivní udržování pohybové soustavy u zdravých zvířat, například po sportovní sezóně, po mláděti nebo u seniorů. Slouží také jako výborná paliativní léčba u těch, kteří tu s námi již dlouho nepobudou, ale majitel jim chce dopřát pohodlí a spokojenost v posledních chvílích.

Ošetření trvá přibližně 45 minut, po něm je třeba zvířeti zajistit po dobu 4 dnů klidový režim.

Fasciální řetězce, fasciální manipulace

Vynikající doplnění Dornovy metody i samostatná metoda pro ošetření měkkých tkání.

Jedná se o neivazivní a koním velmi příjemnou, zato účinnou metodu ošetření bolesti, chronických zánětů a ztuhlostí, křivosti těla, exteriérových nedostatků získaných nesprávnou prací nebo předchozím zraněním či nemocí, vynikající pro přípravu mladých koní na obsednutí, udržování koní v pracovní zátěži, zlepšení kvality života starých koní, důležitá součást rehabilitace po úrazu nebo nemoci.

Kromě uvolnění důležitých měkkých tkání, především fascií, přispívá i k narovnání křivosti, zlepšuje vnitřní rovnováhu těla, uvědomování si jednotlivých částí těla a tím i koordinaci pohybu. Díky tomu koni dodá zdravou sebedůvěru v dobře fungující tělo - a s ní i ochotu pracovat nebo s sebou nechat manipulovat člověk.

Ošetření trvá přibližně 45 minut a po něm by měly především po prvních ošetřeních následovat 3 dny klidu. Při opakovaných "udržovacích" ošetřeních už klidový režim není bezpodmínečně nutný.

Veterinární služby

Z nedostatku času a kvůli jinému pracovnímu vytížení dojíždím za pacienty v terénu jen výjimečně. Lze se však domluvit na následující úkony:

  • parazitologické vyšetření trusu kvalitativní i kvantitativní (tedy počet vajíček na gram trusu, nutné pro správné vyhodnocení účinnosti antiparazitárních přípravků),
  • mikrobiologické a mykologické vyšetření biologických vzorků (kůže apod.),
  • vyšetření pohybového aparátu včetně kopyt,
  • posouzení sedel, podkování, práce s koněm,
  • vypracování plánů rekonvalescence koní po zranění a nemocech, rekondiční cviky, pohybová terapie,
  • vypracování očkovacích a odčervovacích plánů na míru,
  • úpravy ustájení a životního prostředí koně pro zlepšení jejich zdraví (zdravá kopyta, dýchání, trávení, psychické problémy apod.).
Pro vypracování uvedených plánů a doporučení musím koně a jeho životní prostředí vidět na vlastní oči, znát dobře jeho anamnézu, vyšetřit si ho osobně, a  znát případné postupy a závěry jeho předchozích terapií a ošetření. Konzultace prostřednictvím telefonu nebo e-mailu či FB neposkytuji!

Equine Touch

Equine Touch je tzv. měkká manuální technika vycházející z Bowenovy terapie. Pracuje se svaly, které se speciálními hmaty na speciálních místech těla "rozbrnkají" a tím kromě fyzického uvolnění měkkých tkání harmonizují tok krve i energie v těle.

Equine Touch je vhodný jako preventivní harmonizační technika u zdravých koní, ale také u koní po úrazu, v rekonvalescenci, či jako příprava na sportovní výkon. Působí lymfodrenážně a detoxikačně, odstraňuje bloky a podporuje obranyschopnost těla.

Ošetření Equine Touch trvá přibližně 20 - 30 minut. Pokud se provádí poprvé, je možné, že kůň bude potřebovat pár dní klidový režim, po opakovaném ošetření však koně často mohou normálně pracovat.

Manuální techniky - ošetření lidí

Protože uvolněný a narovnaný kůň se pod ztuhlým a křivým jezdcem zase "pokazí", nabízím stejné služby i majitelům mých pacientů. Provádím ošetření osteodynamikou, což je kombinace Dornovy metody s uvolněním fascií a baňkováním, a metodu VHT (vibromuskulární harmonizační technika), což je lidská obdoba Equine Touch. A kromě toho - aspoň na vlastní kůži pocítíte a zažijete, jak je po ošetření vašemu čtyřnohému miláčkovi ;-)

Fyzioterapie, baňky, tejpy, propriocepce...

Podle potřeby provádím baňkování koní, především v návaznosti na Dornovu metodu, pokud je potřeba uvolnit zvláště stažené a zatuhlé fascie.

Provádím také tejpování koní, kterým převážně podporuji předchozí fyzioterapeutické ošetření. Kromě uvolnění svalů, uvolnění fascií a jizev, potlačení akutní bolesti, tejpování podporuje hojení ran (například pooperačních) a lymfatickou drenáž, čili odstranění otoků. Tejpy lze také tonizovat svaly a zpevnit šlachy a vazy a zlepšit jejích činnosti v rehabilitaci i tréninku.

V návaznosti na předchozí manuální terapie doporučuji majiteli i vhodné cvičení koní - strečink, posilování, rozvoj propriocepce a správných pohybových vzorců, například cvičením na balančních podložkách