MVDr. Dominika Švehlová
Pro zdraví a pohodu koní

Kde se konají mé semináře?

Na této stránce najdete mé semináře, přednášky nebo workshopy, kterých se můžete zúčastnit, včetně tématu a podmínek účasti.

Označené jsou semináře zahrnuté do vzdělávacího programu Rehabilitační, rekondiční a regenerační péče pro koně Institutu zdraví zvířat.

Kalendář seminářů pro veřejnost

Pro podrobnosti srolujte níž.

 18. 5. 2024Biomechanika a zdravý výcvik koní - Vícemilice (Bučovice)
 19. 5. 2024 Ortopedie a neurologie koní - Praha (Toulcův Dvůr)  
 31. 5. - 2. 6. 2024 Aplikovaná ortopedie a neurologie - Rychnov na Moravě (Svitavsko) 
 21. 9. 2024 Fyzio-cvičení koní - Bučovice - Vícemilice (Bučovice)
 22. 9. 2024 Výživa a krmení koni - Praha (Toulcův Dvůr)
 9. 11. 2024 Fyzio-cvičení koní - Praha (Toulcův Dvůr)

Biomechanika a zdravý výcvik koní

18. května 2024, Bučovice - Vícemilice

Pořádá Michaela Maráková, podrobnosti a vstupenky na FB události Seminář "Biomechanika a zdravý výcvik koní"

Na tomto jednodenním semináři si probereme, jak vlastně funguje pohybový aparát koně, jak se kůň hýbe. Ujasníme základní poznatky o těžišti a rovnováze koní, jejich přirozené křivosti i o reakci a následcích nesprávné rovnováhy na svaly a klouby.
Posluchači se také dozvědí, jak mohou pohyb celého těla ovlivnit bolavé zuby nebo nevyvážená kopyta či nepadnoucí sedlo nebo těsná uzdečka.
Řekneme si, jak správným výcvikem, lonžováním a ježděním koně narovnat, zlepšit jeho rovnováhu a pohyb, jak mu gymnasticky procvičovat tělo, aby zůstalo zdravé a dobře pohyblivé a kůň tak mohl spokojeně vozit svého člověka.
Seminář bude plný obrázků, fotek, videí a praktických rad a tipů na zdravou a prospěšnou práci s koněm ze země i pod sedlem, ať už pro sportovní účely, pro radost nebo v rámci rehabilitace koně po nějaké nemoci či úraze.
Časový rozvrh:
8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 12:00 teorie
12:00 - 13:00 oběd
13:00 - 17:00 pokračování
Cena semináře je 2000 Kč
Platí se záloha 1000 Kč a zbytek hotově na kurzu.
Přihlášky na MMarakova@seznam.cz
Tel: 723841085

Ortopedie a neurologie koní - pouze jednodenní seminář

19. května 2024, Praha - Toulcův  dvůr

Pořádá Sdružení SRAZ, podrobnosti a vstupenky na FB události Seminář "Ortopedie a neurologie koní"

Pozor: Pro ty, kteří již absolvovali v minulém roce jednodenní seminář Fyziologie a patologie kopyt, je tento seminář možné zapsat do Profesní knížky.

Onemocnění končetin patří mezi velmi časté zdravotní problémy koní a každý terapeut koní, ale i majitel, jezdec a trenér by měli dokázat rozpoznat jejich příznaky, provést první pomoc a především jim předcházet. Je také třeba rozpoznat patologické pohybové projevy vycházející z pohybové nebo nervové soustavy a hledat jejich vztah k ustájení, krmení či pracovnímu využívání koní.

Tento seminář je pouze teoretický v časové dotaci 9 hodin. Probereme si v něm:
- základní anatomii a fyziologii pohybové a nervové soustavy
- vztahy mezi nervovou a svalovou soustavou a jejich uplatnění v praxi (svalová práce, propriocepce a rovnováha)
- základní ortopedické a neurologické vyšetření koní
- nejčastější nemoci kostí, kloubů, šlach, svalů a centrální i periferní nervové soustavy, jejich příčiny, příznaky, terapie a prevence.
Seminář je plný fotografií a videí různých pohybových problémů koní.

Celková cena semináře je 1500,- Kč.
Další informace na webu Toulcův dvůr.

Aplikovaná ortopedie a neurologie koní - kompletní třídenní seminář

31. května - 2. června 2024, Rychnov na Moravě (Svitavsko)

Pořádá Stáj 2M, podrobnosti na FB události "Aplikovaná ortopedie a neurologie koní"

Seminář je vhodný jako příprava ke zkouškám profesní kvalifikace Pracovník pro rekondici a regeneraci velkých zvířat.

Součástí semináře je teoretické i praktické seznámení s onemocněním končetin , hřbetu, svalů a kopyt koní. Základním motivem je rozpoznat a zařadit poruchy pohybu koní a posoudit korektnost morfologie a funkce kopyt.

Seminář se skládá ze dvou základních témat:
1. posouzení pohybu koní, vyšetření pohybového a nervového aparátu koní a seznámení s anatomií, fyziologií a nemocemi končetin, hřbetu, svalů a nervové soustavy koní
2. posouzení kopyt koní z hlediska tvaru a funkce, seznámení s anatomií i rentgeny kopyt a se základními nemocemi kopyt.
Seminář je plný fotografií a videí různých pohybových problémů koní.
V praktické části si nacvičíme základní ortopedické a neurologické vyšetření koně a zhodnocení stavu kopyt a jejich vliv na celé tělo a pohyb koně.
Orientační časový harmonogram
Příjezd v pátek: 13:30 - 13:45
Zahájení: 14:00
Ukončení: 17:30
V sobotu a neděli zahájení: 9:00
Oběd: 12:00-13:00
Ukončení: 17:00

Cena: 4500,-

Fyzio-cvičení koní

21. září 2024, Bučovice -Vícemilice

Pořádá Michaela Maráková, podrobnosti a vstupenky na FB události Seminář "Fyzio - cvičení koní"

Na tomto jednodenním semináři se posluchači seznámí s různými cviky pro zlepšení rovnováhy, symetrie a ohebnosti koní. Nejdříve si teoreticky probereme základní principy narovnání koně, jeho vybalancování pravolevé i předozadní, „naohýbání“ i práci se stabilizací vnitřku těla.
Potom si budeme prakticky na jednotlivých koních předvádět základní cviky, vysvětlíme si, jak je koně naučit, na co dávat pozor a čeho se vyvarovat, aby cvičení mělo nejen výcvikový, ale i gymnastický a rehabilitační účinek.

Časový rozvrh:
8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 12:00 teorie
12:00 - 13:00 oběd
13:00 - 17:00 praxe
Cena semináře je 2000 Kč
Platí se záloha 1000 Kč a zbytek hotově na kurzu.
Přihlášky na MMarakova@seznam.cz
Tel: 723841085

Krmení a výživa koní

22. září 2024, Praha - Toulcův  dvůr

Pořádá Sdružení SRAZ, podrobnosti a vstupenky na FB události Seminář "Krmení a výživa koní"

Na tomto semináři se podíváme na pochopení anatomie a fyziologie trávení, posouzení výživového stavu a jeho sledování, krmiva pro koně a jejich vlastnosti, specifika krmení různých kategorií koní, krmné doplňky, napájení koní.
V praktické části si na koních názorně ukážeme, jak správně posoudit výživový stav koně, jak rozlišit, jestli hmotu tvoří svaly nebo jen tuk,...
Teoretická část semináře proběhne v interiéru, praktická venku u koní, pokud počasí dovolí.
Témata, kterým se budeme věnovat:
- pochopení anatomie a fyziologie trávení,
- posouzení výživného stavu a jeho sledování,
- krmiva pro koně a jejich vlastnosti,
- specifika krmení různých kategorií koní,
- krmné doplňky,
- napájení koní.

Celková cena semináře je 1500,- Kč.
Další informace na webu Toulcův dvůr.

Fyzio-cvičení koní

9. listopadu 2024, Praha - Toulcův  dvůr

Pořádá Sdružení SRAZ, podrobnosti a vstupenky na FB události Seminář "Fyzioterapie"

Na tomto jednodenním semináři se posluchači seznámí s různými cviky pro zlepšení rovnováhy, symetrie a ohebnosti koní. Nejdříve si teoreticky probereme základní principy narovnání koně, jeho vybalancování pravolevé i předozadní, „naohýbání“ i práci se stabilizací vnitřku těla.
Potom si budeme prakticky na jednotlivých koních předvádět základní cviky, vysvětlíme si, jak je koně naučit, na co dávat pozor a čeho se vyvarovat, aby cvičení mělo nejen výcvikový, ale i gymnastický a rehabilitační účinek.

Celková cena semináře je 1500,- Kč.
Další informace na webu Toulcův dvůr.

Košík

Košík je prázdný.