MVDr. Dominika Švehlová
Pro zdraví a pohodu koní

Kde se konají mé semináře?

Na této stránce najdete mé semináře, přednášky nebo workshopy, kterých se můžete zúčastnit, včetně tématu a podmínek účasti.

Webináře!

17. 4. 2021 10:00 online: Nauč se dívat na kopyta

18. 4. 2021 10:00 online: Nauč se dívat na kopyta

27. 4. 2021 18:00 online: Nauč se dívat na kopyta

28. 4. 2021 18:00 online: Nauč se dívat na kopyta

Podrobnosti na FB stránce Sdružení SRAZ - pro bližší informace klikněte na link u názvu události u jednotlivých dní.

Tento krátký tříhodinový webinář má za cíl ukázat posluchačům, jak obecně vypadá zdravé a funkční kopyto českého domácího jezdeckého či vozatajského koně. Řekneme si na něm, jak se na kopyta dívat, co na nich sledovat a jak hodnotit.

Každý majitel koně by si měl vycvičit oči na to, jak mají vypadat zdravá a funkční koňská kopyta. A protože neexistuje jeden jediný model takového kopyta, je třeba znát obecná pravidla i souvislosti tvaru kopyt se zbytkem těla koně. A pak sledovat koňský pohyb, ochotu pracovat a provádět to, co po něm jezdec chce, a zpětně to dávat do souvislosti se vzhledem jeho kopyt v minulosti i současnosti.

Kvůli krátkému času, který budeme mít k dispozici, se už nebudu zabývat anatomií kopyta. Prosím proto posluchače, aby si ji před webinářem prošli v dostupných knihách či jiných kvalitních textech. Budeme se na kresbách, schématech a fotografiích věnovat právě cvičení oka – posuzování tvaru kopyta a hodnocení, zda je nebo není správný či aspoň „ucházející“ pro bezproblémový pohyb koní.


Aby byl webinář aspoň trochu interaktivní, dostanou posluchači předem pracovní listy, které si mohou vytisknout a během webináře s nimi pracovat.


Několik zájemců může podle návodu, který dostanou před webinářem, vyfotit kopyta svého koně a poslat orgaizátorům snímky k posouzení a následné demonstraci z hlediska funkčního tvaru před všemi účastníky během webináře - pokud má někdo zájem kontaktujte je obratem na e-mail: petrzilkova@toulcuvdvur.cz, aby vám mohli poslat návod, jak na to.


Samozřejmě po celou dobu spolu budeme diskutovat, protože stejně tak, jak neexistuje jeden jediný správný tvar koňského kopyta, neexistuje ani jeden jediný správný názor na něj.

Seminář začíná v 10:00 hodin. A myšleny jsou 2 bloky po 1,5 hodinách s přestávkou. Veškeré podrobnosti k přihlášení online pošlu účastníkům do e-mailu v pátek 16. dubna 2021.


17. 4. 26. 6. 2021 Praha, Toulcův dvůr: Veterinární minimum

Pořadatel: Sdružení SRAZ

PŘESUNUTO NA 26. ČERVNA 2021

Podrobnosti na FB stránce Sdružení SRAZ https://www.facebook.com/events/695475834671898/

Tento jednodenní seminář se bude teoreticky i prakticky věnovat základnímu klinickému vyšetření a ošetření koně. Na tom totiž stojí vše!
Pokud máte s koněm zdravotní problém, jak chcete veterináři do telefonu vysvětlit, co se vůbec děje? Jak chcete poznat, zda se zdravotní stav koně po veterinárním ošetření zlepšuje, zhoršuje nebo nemění? Jak můžete jako laik odhadnout, zda je váš kůň vážně nemocný a vy byste měli honem jet na kliniku, nebo se jedná jen o něco „lehkého“, co zvládne váš veterinář ve stáji?
Na Veterinárním minimu se naučíte:
- vyšetřit koně a poznat, že není zdravý,
- odhadnout závažnost jeho zdravotního stavu,
- komunikovat s veterinářem a řídit se jeho pokyny,
- rozpoznat některé běžné zdravotní problémy koně a poskytnout mu první pomoc (úrazy a rány, koliky, dýchací potíže, otoky, onemocnění oka apod.).
Řekneme si také, co by bylo dobré mít v koňské lékárničce a jak se o léky či zdravotnický materiál postarat, aby se „nezkazil“.

2.-3. 10. 2021 Praha, Toulcův dvůr: Zdravé tělo pro zdravý pohyb

Pořadatel: Sdružení SRAZ

Podrobnosti na FB stránce Sdružení SRAZ https://www.facebook.com/events/2684085881906309.

Každý z nás chce, aby se jeho kůň pohyboval zdravě – správně, pohodlně a snadno. Když se však kůň začne pohybovat špatně, začne kulhat, drobit, křižovat, nebo neposlouchat, vyhazovat či odmítat nacválání, je třeba zjistit skutečnou příčinou tohoto problému a odstranit ji.
Na dvoudenním semináři Zdravé tělo pro zdravý pohyb se proto budeme dva dny teoreticky i prakticky zabývat zdravím a nemocemi pohybového aparátu koní.
Naučíte se:
- posoudit exteriér koně a najít odchylky od jeho normálu, které poukazují na zdravotní problémy,
- vyšetřit kosti, klouby, šlachy i svaly koně očima i rukama,
- vyšetřit pohybový aparát koně v pohybu,
- pečovat o končetiny i hřbet koně tak, aby vydržely pod váhou jezdce co nejdéle,
- poznávat některá častá onemocnění pohybového aparátu a poskytnout koni první pomoc (natažená šlacha, artritidy, artróza, svalové problémy, blokády a stažené fascie aj.),
- odchovávat hříbata a rostoucí koně tak, aby se z nich stali zdraví a výkonní koně.
Umět pečovat o končetiny, hřbety a vlastně celá těla svých koní je důležité, bez ohledu na to, jak vysoko (či daleko) se svým koněm míříte.

28. 11. 2020 Rychnov na Moravě: Koně a jejich paraziti

Pořadatel: MVDr. Dominika Švehlová a Stáj 2M

Z DŮVODŮ COVID ZRUŠENO

Další informace, přesný program a přihlášení: https://www.facebook.com/events/608526019777457/

Místo konání: Rychnov na Moravě 177

Program a témata:
Pečovat o koně znamená chránit je před nemocemi. Vážné ohrožení jejich zdraví i dnes představují nejrůznější parazité.

Na tomto jednodenním semináři se proto seznámíte se základy "koňské" parazitologie: představíme si vnitřní i vnější parazity, kteří sužují koně v našich klimatických podmínkách, ujasníme si, jak se koně mohou nakazit, jak se zamoření parazity projeví a jak ho správně diagnostikovat. Sestavíme si vlastní antiparazitární programy a prozradíme si, že boj proti parazitům zdaleka není jen v odčervování, mnohem účinnější je řešit životní prostředí koně. A to samozřejmě s ohledem na volně žijící živočichy.

Na semináři si budeme prakticky provádět základní parazitologické vyšetření koňského trusu tak, abyste ho mohli kdykoli zopakovat doma v "laických" podmínkách. Z tohoto důvodu si můžete s sebou vzít vzorek trusu svých koní, který byste si rádi vyšetřili.

Seminář začíná 9:00 hodin teorií, polední přestávka bude 12:00-13:00, na ni naváže praktická část a předpokládaný konec bude v 17:00.

24. 10. 2020 Rychnov na Moravě: Zdravá kopyta, aby zůstala zdravá

Pořadatel: MVDr. Dominika Švehlová a Stáj 2M

Z DŮVODŮ COVID ZRUŠENO

Další informace, přesný program a přihlášení: https://www.facebook.com/events/588128045423056/

Místo konání: Rychnov na Moravě 177

Program a témata:
V návaznosti na semináře, které se konaly začátkem roku 2020 (veterinární minimum a fyzioterapie koní) pořádáme jednodenní seminář se zaměřením na zdraví koňských kopyt.

Seznámíme se se stavbou a funkcí koňských kopyt, vysvětlíme si, co to je "zdravé kopyto", "funkční kopyto" a "deformované kopyto" a jak tyto stavy poznat při pohledu zvenčí i podle rentgenologických snímků. Uvedeme si do souvislosti tvar a funkci kopyt a zbytek těla: jak kopyta ovlivňují postoj končetin, držení těla, pohyb, ale třeba i symetrii chrupu.

Vysvětlíme si základní principy podkování a seznámíme se s různými filozofiemi bosého trimu. V neposlední řadě si připomeneme, jak je zdraví kopyt ovlivněno prostředím, ve kterém koně žijí, dáme si různé tipy na to, jak zařídit, aby kopyta zůstala zdravá a koně nosila k jeho i naší spokojenosti.

Seminář bude prokládán celou řadou fotografií, videí, příklady úpravy kopyt. Na koních si pak názorně ukážeme, jak vlastně takový snímek pořídit, aby bylo možné podle něho kopyto případně upravit - nebo někoho pořádat na dálku o radu.

Seminář začíná 9:00 hodin teorií, polední přestávka bude 12:00-13:00, na ni naváže praktická část a předpokládaný konec bude v 17:00.
0
 .