MVDr. Dominika Švehlová
Pro zdraví a pohodu koní

Kde se konají mé semináře?

Na této stránce najdete mé semináře, přednášky nebo workshopy, kterých se můžete zúčastnit, včetně tématu a podmínek účasti.

Označené jsou semináře zahrnuté do vzdělávacího programu Rehabilitační, rekondiční a regenerační péče pro koně Institutu zdraví zvířat.

22. 10. 2022 Praha: Fyzio-cvičení koní

Pořadatel: Sdružení SRAZ Toulcův dvůr


Na tomto jednodenním semináři se posluchači seznámí s různými cviky pro zlepšení rovnováhy, symetrie a ohebnosti koní.

Nejdříve si teoreticky probereme základní principy narovnání koně, jeho vybalancování pravolevé i předozadní, „naohýbání“ i práci se stabilizací vnitřku těla.
Potom si budeme prakticky na jednotlivých koních předvádět základní cviky, vysvětlíme si, jak je koně naučit, na co dávat pozor a čeho se vyvarovat, aby cvičení mělo nejen výcvikový, ale i gymnastický a rehabilitační účinek.

Seminář je vhodný k absolvování jak bez předchozí průpravy, tak jako pokračování předchozích seminářů "Fyzioterapie koní s MVDr. Dominikou Švehlovou".

22. 1. 2023 Nový Hojkov: Základy ortopedie a neurologie koní

Pořadatel: Iva Vacková

Podrobnosti na FB události: Ortopedie a neurologie koní s MVDr. Dominikou Švehlovou.

Onemocnění končetin patří mezi velmi časté zdravotní problémy koní a každý terapeut koní, ale i majitel, jezdec a trenér by měli dokázat rozpoznat jejich příznaky, provést první pomoc a především jim předcházet. Je také třeba rozpoznat patologické pohybové projevy vycházející z pohybové nebo nervové soustavy a hledat jejich vztah k ustájení, krmení či pracovnímu využívání koní.

V teoretické části si probereme:

 • základní anatomii a fyziologii pohybové a nervové soustavy
 • vztahy mezi nervovou a svalovou soustavou a jejich uplatnění v praxi (svalová práce, propriocepce a rovnováha)
 • základní ortopedické a neurologické vyšetření koní
 • nejčastější nemoci kostí, kloubů, šlach, svalů a centrální i periferní nervové soustavy, jejich příčiny, příznaky, terapie a prevence.

V praktické části si předvedeme základní ortopedické a neurologické vyšetření koně.

Tento jednodenní seminář je součástí systému vzdělávání pracovníků pro rehabilitaci velkých zvířat pod Institutem zdraví zvířat s. r. o. 28. 1.

28. 1. 2023 Kravaře u Opavy: Základy ortopedie a neurologie koní

Pořadatel: Michaela Marková

Podrobnosti na FB události: Ortopedie a neurologie koní s MVDr. Dominikou Švehlovou.

Onemocnění končetin patří mezi velmi časté zdravotní problémy koní a každý terapeut koní, ale i majitel, jezdec a trenér by měli dokázat rozpoznat jejich příznaky, provést první pomoc a především jim předcházet. Je také třeba rozpoznat patologické pohybové projevy vycházející z pohybové nebo nervové soustavy a hledat jejich vztah k ustájení, krmení či pracovnímu využívání koní.

V teoretické části si probereme:

 • - základní anatomii a fyziologii pohybové a nervové soustavy
 • - vztahy mezi nervovou a svalovou soustavou a jejich uplatnění v praxi (svalová práce, propriocepce a rovnováha)
 • - základní ortopedické a neurologické vyšetření koní
 • - nejčastější nemoci kostí, kloubů, šlach, svalů a centrální i periferní nervové soustavy, jejich příčiny, příznaky, terapie a prevence.

V praktické části si předvedeme základní ortopedické a neurologické vyšetření koně.

Tento jednodenní seminář je součástí systému vzdělávání pracovníků pro rehabilitaci velkých zvířat pod Institutem zdraví zvířat s. r. o.

29. 1. 2023 Kravaře u Opavy: Základy fyziologie a patologie kopyt koní

Pořadatel: Michaela Marková

Podrobnosti na FB události: Základy fyziologie a patologie kopyt s MVDr. Dominikou Švehlovou.

Na kopytech stojí celý kůň, proto je jejich zdraví a rovnováha klíčovým faktorem pro zdraví a rovnováhu celého těla a následně i jeho pohybu a využití. Kdo chce posuzovat zdraví a funkčnost těla koně, ať už z hlediska fyzioterapie, jezdeckého či vozatajského využití nebo i dalšího uplatnění v chovu, měl by znát:

 • vzhled a funkci zdravého – funkčního – deformovaného kopyta
 • vztah kopyta – postoj – držení těla – pohyb – zdraví celého koně
 • základní principy správného podkování – správného bosého trimu
 • souvislost kopyta – povrch terénu – životní prostředí – pohyb a práce

V teoretické části si probereme:

 • základy anatomie a funkce kopyt
 • základní znaky zdravého, funkčního kopyta
 • různé nepravidelnosti a deformace kopyt, jejich příčiny a důsledky, včetně nejběžnějších nemocí kopyt
 • základy rentgenologie kopyt
 • chov koní podporující zdraví jeho kopyt
 • zásady správných úprav kopyt

V praktické části provedeme posouzení kopyt na živých koních, v případě nutnosti na spoustě fotografií. Vysvětlíme si správné fotografování kopyt pro pozdější posouzení na počítači.

Tento jednodenní seminář je součástí systému vzdělávání pracovníků pro rehabilitaci velkých zvířat pod Institutem zdraví zvířat s. r. o

Košík